Llicenciada i doctora en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la qual és professora i investigadora al Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, a la Facultat de Ciències de la Comunicació. Màster Internacional en e-learning per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Membre de la Societat Catalana de Comunicació, d’ECREA (European Communication Research and Education Association), d’ULEPICC España (Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura) i la IAMCR (International Association for Media and Communication Research).

Les seves principals línies de recerca són les indústries culturals (especialment la indústria radiofònica), l’estructura del sistema audiovisual, el servei públic audiovisual, les polítiques de gestió de l’espectre radioelèctric i les TIC.

Coordinadora Institucional per la UAB de la European Media and Communication Doctoral Summer School.

 

_____________________________________________________________________________________________

Licenciada y doctora en Ciencias de la Información por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la que es profesora e investigadora en el Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat, en la Facultat de Ciències de la Comunicació. Master Internacional en e-learning por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Miembro de la Societat Catalana de Comunicació, de ECREA (European Communication Research and Education Association), de ULEPICC España (Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura) y la IAMCR (International Association for Media and Communication Research).

Sus principales líneas de investigación son las industrias culturales (especialmente la industria radiofónica), la estructura del sistema audiovisual, el servicio público audiovisual, las políticas de gestión del espectro radioeléctrico y las TIC.

Coordinadora Institucional por la UAB de la European Media and Communication Doctoral Summer School.

 

_____________________________________________________________________________________________

Degree and a PhD in Information Science from the Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), of which she is a professor and researcher in the Department de Comunicació Audiovisual i Publicitat in the Facultat de Ciències de la Comunicació. International Master in e-learning from the Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Member of the Societat Catalana de Comunicació (Catalan Society of Communication), ECREA (European Communication Research and Education Association), of ULEPICC España (Latin Union of Political Economy of Information, Communication and Culture) and the IAMCR (International Association for Media and Communication Research) .

Her main research interests are cultural industries (especially the radio industry), media system, audiovisual public service, radio spectrum policy and management, and ICT.

Institutional Coordinator in the UAB for the European Media and Communication Doctoral Summer School.