HI HA GANA D’ESPECTRE

8059010_m

Ara tot va molt ràpid. Puntualitzo: sempre ha anat ràpid però ara d’una forma molt més pública.

Afegeixo aquí uns enllaços d’interès per a qui vulgui seguir el tema (o no tingui més remei que fer-ho).

Un document oficial del 2012 (per retrocedir una mica) sobre el dividend digital.

Ara que ja som al 2014, data límit del document anterior, el Ministerio ha publicat aquest.

I el Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del dividendo digital.

La ITU té grups d’estudi analitzant diversos temes. Aquí la llista dels grups 1 i 2. Per exemple, es pot mirar la Q8/1 o la Res.9.

La European Broadcasting Union està apretant també fort defensant els interessos dels radiodifusors (no només dels públics, aquí s’apunten també els privats, ja els va bé):

Un fact sheet molt interessant per la seva senzillesa i forma de fer divulgació sobre l’espectre.

Preparant la trobada internacional de l’any vinent, la WRC-15.

I aquest és sobre l´ús a Europa de la Banda III (a Espanya havia estat destinada a la ràdio digital local però no es va arribar ni a planificar) i té relació amb la notícia que va a continuació.

N’hi ha més però n’he fet una tria.

I la notícia sobre la Banda III (ràdios tremoleu perquè les vostres freqüències comencen a cridar l’atenció. Hi ha gana d’espectre).

Tot s’ha de dir, no sabem fins a quin punt és casual que surti aquesta notícia just quan s’està dient que el DAB i resta de família d’estàndards està prenent una nova embranzida a Europa i intentar que s’acabin d’animar països on, com a Espanya, la ràdio segueix feliç en l’univers de l’emissió analògica.